Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

 Sprawozdania finansowe za 2020 rok Zespołu Szkół w Zalesiu zostały umieszczone na BIP Centrum Usług Wspólnych w Czarnej.

..........................................................................................................................................................................................................

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Informuję, że sprawozdania finansowe za 2021 rok Zespołu Szkół w Zalesiu zostały umieszczone na BIP Centrum Usług Wspólnych w Czarnej.

                                                           

Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.