Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Informuję, że sprawozdania finansowe za 2020 rok Zespołu Szkół w Zalesiu zostały umieszczone na BIP Centrum Usług Wspólnych w Czarnej.

                                                            Lucyna Gołojuch

 

 

Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

  Informuję, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Zalesiu na rok szkolny 2021/2022 zostały przyjęte.

Liczba wychowanków naszego przedszkola w roku 2021/2022 wynosi 35 dzieci.

Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.