Podręczniki

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

dla Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022

PRZEDMIOT

KLASA

WYDAWNICTWO

NR DOPUSZCZENIA

 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

I ZESZYTU ĆWICZEŃ

 

AUTOR

WYDANIE

Edukacja wczesnoszkolna

I

 MAC Edukacja

845/1/2020/

„Ja i moja szkoła na nowo” (najnowsza publikacja) – podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Jolanta Faliszewska,

Grażyna Lech

 

Religia

Jedność Kielce

Poznaję Boży świat

ks. Krzysztof Mielnicki

 

Język angielski

Macmillan

1051/1/2019

„Tiger and Friends 1”

podręcznik i ćwiczenia

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

 

Edukacja wczesnoszkolna

II

MAC Edukacja

845/1/2020

„Ja i moja szkoła na nowo” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Jolanta Faliszewska,

Grażyna Lech

 

Religia

Jedność Kielce

Odkrywam królestwo Boże

ks. Krzysztof Mielnicki

 

Język angielski

Macmillan

1051/2/2020

„Tiger and Friends 2”

podręcznik i ćwiczenia

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

 

Edukacja wczesnoszkolna

III

 

MAC EDUKACJA 845/1/2020

„Ja i moja szkoła na nowo” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Jolanta Faliszewska,

Grażyna Lech

 

Religia

Jedność

AZ-13-01/12-KI-4/13

„Jezus jest z nami” + ćwiczenia

 

 

Język angielski

Macmillan

836/3/2019

„Tiger 3”

podręcznik i ćwiczenia

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

 

PRZEDMIOT

KLASA

WYDAWNICTWO

NR DOPUSZCZENIA

 

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

I ZESZYTU ĆWICZEŃ

 

AUTOR

WYDANIE

Historia

IV

Nowa Era

877/1/2020/z1

Wczoraj i dziś. Klasa 4. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska,

Wiesława Surdyk – Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

 

Nowa Era

Wczoraj i dziś. Klasa 4. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej.

 

Tomasz Maćkowski,

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

 

V

Nowa Era

877/2/2018

Wczoraj i dziś. Klasa 5. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Grzegorz Wojciechowski

 

Nowa Era

Wczoraj i dziś. Klasa 5. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

 

VI

WSiP

882/3/2019

 

HISTORIA 6. Podręcznik

I. Kąkolewski,

A. Plumińska-Mieloch

Wyd. I - Warszawa

2019

WSiP

HISTORIA. Zeszyt ćwiczeń kl. 6

A. Plumińska-Mieloch

 

VII

WSiP

882/4/2017

HISTORIA 7. Podręcznik

I. Kąkolewski, K. Kowalewski,

A. Plumińska-Mieloch

Wyd. I - Warszawa

2017

WSiP

HISTORIA. Zeszyt ćwiczeń kl. 7

A. Plumińska-Mieloch

 

VIII

WSiP

882/5/2018

HISTORIA 8. Podręcznik

W. Kalwat, P. Szlanta,

A. Zawistowski

Wyd. I - Warszawa

2018

WSiP

HISTORIA. Zeszyt ćwiczeń kl. 8

M. Markowicz,

O. Pytlińska-Markowicz

 

Przyroda

IV

Nowa Era

863/2019/z1

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Maria Marko-Worłowska,

Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

2019

Nowa Era

Tajemnice przyrody. Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Jolanta Golonko,

Urszula Moździerz,

Joanna Stawarz, Iwona Wróbel

 

2020

 

 

Matematyka

IV

GWO

780/1/2017

Matematyka z plusem kl. IV. Podręcznik

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

 

Zeszyt ćwiczeń- wersja C (jednozeszytowa)

M. Dobrowolska, S. Wojtan,

P. Zarzycki

V

GWO

780/2/2018

Matematyka z plusem 5. Podręcznik do kl. V szkoły podstawowej

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

 

Matematyka z plusem 5 - ćwiczenia- wersja C

Z. Bolałek, M. Dobrowolska,

A. Mysior, S. Wojtan,

P. Zarzycki

VI

GWO

780/3/2019

Matematyka z plusem 6. Podręcznik do  kl. VI  szkoły podstawowej

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński  P. Zarzycki

 

Matematyka z plusem 6 -ćwiczenia- wersja C

Z. Bolałek, M. Dobrowolska,

P. Zarzycki, A. Demby, M. Jucewicz, A. Sokołowska

 

VII

GWO

780/4/2017

Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla kl. VII szkoły podstawowej

Praca zbiorowa pod redakcją

M. Dobrowolskiej

 

Matematyka z plusem 7 - Ćwiczenia podstawowe

J. Lech

 

VIII

GWO

780/5/2018

„Matematyka z plusem 8”. Podręcznik dla kl. VIII szkoły podstawowej + ćwiczenia podstawowe

Z. Bolałek, M. Dobrowolska,

M. Jucewicz, M. Karpiński,

J. Lech, A. Mysior, K. Zarzycka

 

Język angielski

IV

Macmillan

831/1/2017

„Brainy” klasa 4 podręcznik i ćwiczenia

Nick Beare

 

V

Macmillan

831/2/2018

„Brainy” klasa 5

podręcznik i ćwiczenia

Nick Beare

 

VI

Macmillan

864/3/2019

„New Hotspot” klasa 6

podręcznik i ćwiczenia

Colin Granger, K. Stannet

 

VII

Macmillan

1100/1/2020

“Repetytorium Ósmoklasisty część 1. Język angielski” - podręcznik i ćwiczenia

M. Mann, S. Taylore-Knowles

 

VIII

Macmillan

 

Repetytorium Ósmoklasisty część 2. Język angielski - podręcznik i ćwiczenia

 

M. Mann, S. Taylore-Knowles

 

Język polski

IV

 

WSiP

861/1/2017

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4

E. Horwath, A. Żegleń

 

WSiP

861/2/2017

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku

i ortografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4

E.Horwath, A. Żegleń

 

WSiP

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń. Kl. 4

E. Horwath

 

V

WSiP

861/3/2018

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5

E. Horwath, A. Żegleń

 

WSiP

861/4/2018

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku

i ortografia. Podręcznik. Szkola podstawowa. Klasa 5

E. Horwath, A. Żegleń

 

WSiP

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń. Kl. 5

E. Horwath

 

VI

WSiP

861/5/2019

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

E. Horwath, A. Żegleń

 

WSiP

861/6/2019

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku

i ortografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

E. Horwath, A. Żegleń

 

WSiP

Słowa z uśmiechem. Zeszyt ćwiczeń. Kl. 6

E. Horwath

 

VII

WSiP

895/1/2017

Myśli i słowa. Język polski. Podręcznik. Szkola podstawowa. Klasa 7

E. Nowak, J. Gaweł

 

WSiP

865/6/2017

Język polski. Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 7

Z. Czarniecka-Rodzik

 

VIII

WSiP

895/2/2018

Myśli i słowa. Język polski.  Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8

E. Nowak, J. Gaweł

 

WSiP

865/7/2018

Język polski. Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 8

Z. Czarniecka-Rodzik

 

Wych. do życia

w rodzinie

IV

RUBIKON

920/1/2017

Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej. Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

Teresa Król

 

V

RUBIKON

920/2/2018

Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej. Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

Teresa Król,

Magdalena Guziak-Nowak, Grażyna Węglarczyk

 

VI

RUBIKON

920/3/2019

Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej. Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie.

Teresa Król,

Magdalena Guziak-Nowak

 

Technika

IV

Nowa Era

295/1/2017

Jak to działa? – podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej + projekt „Wąż”

Nowa edycja 2020-2022

L. Łabecki, M. Łabecka

 

 

V

 

Projekt „Wąż” – kontynuacja z roku poprzedniego

 

 

VI

-

Projekt „Marionetka” – kontynuacja z roku poprzedniego oraz projekt „Owad”

W. Jakubek

 

Informatyka

IV

Migra

806/1/2017

„Teraz bajty”- podręcznik do informatyki klasa 4

G. Koba

 

V

Migra

806/1/2017

„Teraz bajty”- podręcznik do informatyki klasa 5

G. Koba

 

VI

Migra

806/3/2019

„Teraz bajty”- podręcznik do informatyki klasa 6

G. Koba

 

VII

Migra

806/1/2017

„Teraz bajty”- podręcznik do informatyki klasa 7

G. Koba

 

VIII

Migra

806/5/2018

„Teraz bajty”- podręcznik do informatyki klasa 8

G. Koba

 

Plastyka

IV

WSiP

779/1/2017

Plastyka podręcznik

S. Stopczyk, B. Neubart

W-wa 2017

 

V

 

WSiP

779/2/2018

Plastyka podręcznik

S. Stopczyk, B. Neubart, J. Chołaścińska, K. Janus-Borkowska

W-wa 2018

VI

WSiP

779/3/2019

Plastyka podręcznik

S. Stopczyk, B. Neubart, K. Janus-Borkowska

2019

VII

WSiP

779/4/2017

Plastyka podręcznik

S. Stopczyk

 

Muzyka

IV

WSiP

858/1/2017

„Klucz do muzyki”

U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik

 

 

V

 

WSiP

858/2/2018

„Klucz do muzyki”

U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik

 

VI

WSiP

858/3/2019

„Klucz do muzyki”

U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik

 

VII

WSiP

858/4/2017

„Klucz do muzyki”

U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik

 

Religia

IV

Jedność Kielce

Miejsca pełne BOGActw

ks. Krzysztof Mielniki

 

V

Jedność Kielce

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

ks. Krzysztof Mielnicki

 

VI

Jedność Kielce

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno

ks. Krzysztof Mielnicki

 

VII

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”

Spotykam Twoje Słowo

Praca zbiorowa

 

VIII

Gaudium Lublin

AZ-32-01/10-LU-1/13

„Z Tobą idę przez życie + Karty pracy

red. P. Mąkosa

 

Geografia

V

Nowa Era

906/1/2018

Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej Planeta Nowa

Felix Szlajfer,

Zbigniew Zaniewicz,

Tomasz Rachwał,

Roman Malarz

 

VI

Nowa Era

906/2/2019

Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Planeta Nowa

Tomasz Rachwał,

Roman Malarz,

Dawid Szczypiński

 

VII

Nowa Era

906/3/2019/z1

Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Planeta Nowa

Nowa edycja 2020-2022

Roman Malarz, 

Mariusz Szubert, 

Tomasz Rachwał

 

VIII

Nowa Era

906/4/2018

Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Planeta Nowa

Tomasz Rachwał,

Dawid Szczypiński

 

Biologia

V

Nowa Era

844/1/2018

„Puls życia. Biologia 5” Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

 

 

+ Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej „Puls życia. Biologia 5”

Jolanta Holeczek, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski

 

VI

Nowa Era

844/2/2019

„Puls życia. Biologia 6” Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Joanna Stawarz

 

 

+ Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej „Puls życia. Biologia 6”

Magdalena Fiałkowska-Kołek, Sławomir Gębica,

Agnieszka Siwik

 

VII

Nowa Era

844/3/2020/z1

„Puls życia. Biologia 7” Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Małgorzata Jefimow

 

 

+ Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej „Puls życia. Biologia 7”

Jolanta Holeczek,

Barbara Januszewska-Hasiec

 

VIII

Nowa Era

844/3/2018

 

„Puls życia. Biologia 8” Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2021-2023

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

 

 

+ Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej „Puls życia. Biologia 8”

Jolanta Holeczek,

Barbara Januszewska-Hasiec

 

Fizyka

VII

Nowa Era

885/1/2017

„Spotkania z fizyką 7” –podręcznik do fizyki

G. Francuz Ornat, T. Kulowik,

M. Nawoty - Różańska

 

VIII

Nowa Era

885/2/2018

„Spotkania z fizyką 8” –podręcznik do fizyki

G. Francuz Ornat, T. Kulowik,

M. Nawoty - Różańska

 

Chemia

VII

Nowa Era

785/1/2017

„Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej” NOWA EDYCJA 2020-2022 

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

 

VIII

Nowa Era

785/2/2018

„Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej” 

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

 

Język niemiecki

VII

Klett Polska

1094/1/2020

„Maximal 1”. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VII szkoły podstawowej

Giorgio Motta,

Elżbieta Krulak-Kempisty, Claudia Brass, Dagmar Glueck

 

VIII

Klett Polska

1094/2/2021

„Maximal 2”. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VIII szkoły podstawowej

Giorgio Motta,

Elżbieta Krulak-Kempisty, Claudia Brass, Dagmar Glueck

 

Wiedza o społeczeństwie

VIII

Nowa Era

874/2017

DZIŚ I JUTRO. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska,

Tomasz Maćkowski

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII

Nowa Era

846/2017

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

Jarosław Słoma

 

Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.