Terminy konsultacji nauczyciela z rodzicami /opiekunami/

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W ROKU SZKONYM 2017/2018:

I. Przedszkole:

1. Paulina Panek – poniedziałek 12.30 -13.00

2. Monika Pietraszek – czwartek 12.30 – 13.00

II. Szkoła

 1. Agnieszka Bernat – czwartek 9.15-9.45
 2. Paulina Chmiel – poniedziałek 12.00 – 12.30
 3. Ewa Czado – poniedziałek 8.15- 8.45
 4. Ewa Gaweł – poniedziałek 11.00 – 11.30
 5. Piotr Golec – wtorek 11.50 – 12.20
 6. Danuta Gołojuch – środa 11.50 – 12.20
 7. Ryszard Gołojuch –wtorek  7.30 – 8.00
 8. Ewa Jurek – poniedziałek 10.00 – 10.30
 9. Krystyna Jurek – poniedziałek 13.35 – 14.05
 10. Ewa Kmieć – wtorek 11.20 – 11.50
 11. Jolanta Lepianka – poniedziałek 8.15 – 8.45
 12. Małgorzata Sowa – piątek 12.45 – 13.30
 13. Jolanta Turek – poniedziałek 12.35 – 13.05
 14. Barbara Tryniecka – środa 7.30 – 8.00
   HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Lp.

Data spotkania

1.

28.09.2017r. godz. 17.00 – spotkanie organizacyjne

2.

23.11.2017r. godz. 17.00 – spotkanie wywiadowcze

3.

23.01.2018 r. godz. 17.00 – podsumowanie I półrocza

4.

05.04.2018 r. godz. 17.00 – spotkanie śródroczne,

5.

29.05.2018r. godz. 18.00 – informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego 2017/2018.

 

 
Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.