Najlepsi uczniowie

 

Uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 od klasy II Szkoły Podstawowej

kl. II

1. Bartosz Dyrda

2. Piotr Śliż

3. Dominik Filip


kl. III

1. Dominika Sudoł

2. Oliwia Surowiec

3. Maciej Walat


kl. IV

1. Izabela Tasior - 5,1

2. Kinga Kornak - 5,0

3. Anna Walat - 4,91

4. Miłosz Surowiec - 4,82


kl. V

1. Oliwia Walat - 4,9


kl. VI

1. Aleksandra Cyburt - 4,91

2. Wiktoria Styś - 4,91


kl. III G

1. Zuzanna Witek -5,0


Średnia frekwencja szkoły - 91%

Oceny z zachowania:

- wzorowe -15,5%

- bardzo dobre - 29,6%

- dobre - 41,1%

- poprawne - 10,8%


Sukcesy w konkursach:

  • I i II miejsce w ogolnopolskim turnieju w badmintona w kategorii Dzieci, Żaków i Młodzików Młodszych - Oliwia Surowiec kl. III
  • I miejsce w gminnych zawodach w tenisie stołowym - Oliwia Walat kl. V i Aleksandra Cyburt kl. VI
  • II miejsce w gminnych zawodach w tenisie stołowym - Joanna Bojda kl. IIG i Martyna Walat kl. IIIG


Uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce

w II półroczu roku szkolnego 2016/2017


Kl. I Szkoły Podstawowej

 Igor Bojda, Aleksandra Dodolak, Jan Dodolak, Bartosz Dyrda, Bartosz Kowal, Karolina Nędza, Piotr Śliż

 

Kl. II Szkoły Podstawowej

 

Dominika Sudoł, Oliwia Surowiec, Maciej Walat


KL. III Szkoły Podstawowej

 

Kinga Kornak, Wiktoria Machowska, Miłosz Surowiec, Izabela Tasior, Anna WalatUczniowie, którzy uzyskali średnia wyższą od 4,75


Kl. IV Szkoły Podstawowej

Wiktoria Krauz - 5,09

Oliwia Walat - 5,09


KL. V Szkoły Podstawowej   

Aleksandra Cyburt - 5,09

Patrycja Węglarz - 5,09

Wiktoria Styś - 4,91


Kl. VI Szkoły Podstawowej

Izabela Dołęga


Kl. I Gimnazjum

Katarzyna Wilczak - 5,0

 Joanna Bojda - 4,0

 


Kl. II Gimnazjum

Zuzanna Witek - 5,06

 

Katarzyna Reizer- 4,75


Kl. III Gimnazjum


 

 

 
Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.